In-Situ Technieken is specialist in het uitvoeren van in-situ saneringsprojecten en heeft meer dan 50 saneringen uitgevoerd op verschillende locaties in verschillende landen.

Het jarenlange gebruik van sterke oxidatiemiddelen vormt de basis van ons veiligheidsbesef. Dit is doorgevoerd vanaf het ontwerp van onze mobiele installaties tot in het ontwerp van de saneringen en de uitvoering op locatie.

De ISCO installaties van In-Situ Technieken zijn ontworpen om oxidatiemiddelen of andere hulpstoffen op een veilige manier in de bodem te brengen. Om dit te waarborgen is op alle installaties een Hazard and Operability Study (HAZOP analyse) uitgevoerd, waarbij alle mogelijke uitvalscenario’s aan een gevarenanalyse zijn onderworpen. Wij beschouwen onze installaties als chemische plants met dito veiligheidsmaatregelen en voorschriften. Een belangrijk voortvloeisel van deze visie is bijvoorbeeld dat injectie van oxidatiemiddelen alleen plaatsvindt indien twee ervaren procesoperators aanwezig zijn. Dit is één van de maatregelen op grond waarvan veiligheid gegarandeerd kan worden.

Het veilig denken en handelen is bij In-Situ Technieken verankerd in het volledige proces van ontwerp tot uitvoering. In-Situ Technieken is ondermeer bekend met Last Minute Risk Assessment (LMRA) en het Loss Prevention System (LPS).

In-Situ Technieken, een handelsnaam van Arcadis Nederland BV, is gecertificeerd en erkend voor de uitvoering van conventionele saneringen en in-situ bodemsaneringen, inclusief processturing van deze in-situ saneringen (BRL SIKB 7000 – SIKB-protocol 7001 en BRL SIKB 7000 – SIKB-protocol 7002, inclusief processturing conform VKB-protocol 6002). Daarnaast is In-Situ Technieken gecertificeerd voor grondwatermonstername (BRL SIKB 2000 – VKB-protocol 2002) en kunnen we, indien nodig, eenvoudig collega’s inschakelen met andere certificeringen.

Arcadis Nederland BV is gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, VCA**, SIKB BRL’s en de CO2-prestatieladder.