Op het voormalige onderzoeksterrein van een verf- en vernissenproducent is de bodem verontreinigd met oplosmiddelen. Door grondwaterstroming is de verontreiniging naar verschillende zones verspreid. De verontreinigingsbron bevindt zich onder het voormalige fabrieksterrein. De verontreiningspluim in het grondwater strekt zich uit tot onder een woonwijk en een winkelterrein met parkeerplaats.

Het grondwater nabij een tenniscomplex is vervuild met benzeen. De verontrei­niging is waarschijnlijk ontstaan tijdens het ontvetten van leidingwerk bij de aanleg van de elektriciteitskast en lichtmasten voor de tennisvelden en de parkeerplaats. De tennisvelden zijn in 1985 aangelegd, waardoor het een historische verontreiniging is.

In Delfzijl produceert DOW grondstoffen voor de polyurethaanindustrie. Op de chemische plant is de bodem ter hoogte van de straalplaats verontreinigd met monochloorbenzeen (MCB). Vanuit het BSB- project (Bodem Sanering Bedrijfsterreinen) dient de vestiging DOW in Delfzijl bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen een bodemsaneringsplan op hoofdzaken in. Gedeputeerde Staten stemt hiermee in en DOW start een meerjarig project voor de verbetering van de bodembeschermende voorzieningen.

Op het tankpark van Fuji Oil Europe NV is de bodem vervuild met benzeen en hexaan. Deze koolwaterstoffen zijn in het verleden gebruikt als extractievloeistof. In-Situ Technieken demonstreert met een proefsanering de werking van een In-Situ Chemische Oxidatie (ISCO) en voert daarna een full-scale sanering uit.