PFOS; state of the art onderzoek en sanering oplossingen

Arcadis introduceert baanbrekende, gepatenteerde saneringsmethode (ScissoR®) voor PFOS-verontreinigingen.

Maatschappelijke relevantie

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS) is een synthetische stof die eind jaren '60 op de markt kwam. De stof is gebruikt om onder meer textiel, kleding, tapijten, lijmen en papier water- en vetafstotend te maken. Ook is PFOS op grote schaal toegepast in schuimvormende blusmiddelen. Deze blusmiddelen zijn wereldwijd decennia lang gebruikt voor de bestrijding van branden en calamiteiten. PFOS zorgde voor verlaging van de oppervlaktespanning van bluswater en -schuim, waardoor deze zich snel konden verspreiden over brandbare vloeistoffen en het vuur zo snel mogelijk gedoofd werd. Wereldwijd is er dan ook op vrijwel alle vliegvelden, op een groot aantal industriële locaties en op oefenterreinen voor rampenbestrijding sprake van PFOS-verontreiniging. Vooral het gebruik van PFOS bij grote branden leidt tot vervuilingen van grondwater waardoor risico van besmetting van drinkwater kan optreden.

In de voorbije decennia is PFOS zeer schadelijk gebleken voor mens en milieu. Diverse onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat de stof zeer persistent - want biologisch niet afbreekbaar - en giftig is. Aangetoond is dat PFOS zich in de afgelopen decennia door bio-accummulatie op grote schaal in ons ecosysteem heeft verspreid. De stof is zelfs aangetroffen in ijsberen op de Noordpool. Onder meer door het gebruik van blusschuim bij branden en brandoefeningen kan PFOS worden aangetroffen in de grond en grondwater. PFOS was tot nu toe slechts afbreekbaar bij temperaturen boven de 1.200 ᵒC. Verwijdering van PFOS is daarom extreem duur en nauwelijks effectief. Inmiddels is het gebruik van PFOS voor de meeste toepassingen verboden en sinds juni 2011 is het gebruik van PFOS-houdend blusschuim verboden.

Duurzaam en probleemoplossend

Met de inzet van de saneringsmethodiek ScisoR® kan worden voorkomen dat PFOS zich (verder) verspreidt in ecosysteem en voedselketen. Daarmee levert deze innovatie een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Deze innovatieve in-situ saneringsmethodiek biedt voor het eerst een (financieel) haalbare, effectieve oplossing voor een wereldwijd milieu- en gezondheidsissue.

Baanbrekend

Tot nu toe was een PFOS verontreiniging in de bodem persistent. Arcadis’ innovatieve saneringsmethode voor perfluoroctaansulfonaat (PFOS) ScisoR® is een baanbrekende in-situ saneringsmethode, die er als eerste in slaagt om PFOS moleculen af te breken tot voor mens en omgeving onschuldige deeltjes.

Praktisch nut en toepasbaarheid

Met deze methode kan een PFOS verontreiniging voor het eerst écht opgelost worden. Door toepassing van deze methodiek wordt het gevaar van PFOS voor gezondheid en natuurlijke omgeving weggenomen. De methode is niet alleen effectief, maar kan ook zeer kosten-efficiënt kan worden ingezet. Zo wordt het voor het eerst mogelijk om PFOS-verontreinigingen op grote schaal aan te pakken. Dat stelt eigenaren van met PFOS vervuild grondwater in staat om eerder onverkoopbare locaties weer verkoopbaar te maken, zonder allerlei juridische restricties. De methode is uitgebreid getest in laboratoria. De resultaten van die testen zijn zeer positief: meer dan 95% van de verontreiniging wordt effectief afgebroken. ScisoR® wordt in praktijk ingezet bij locaties waar PFOS heeft geleid tot verontreinigingen van grondwater en waarbij tevens gevaar bestaat van besmetting van drinkwater. Het gaat hier om een in-situ saneringsmethode. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van het landschap voor, tijdens of na de daadwerkelijke sanering in tact blijft en niet wordt aangetast.

De ScisoR® methodiek kan wereldwijd worden ingezet. Arcadis biedt de methodiek aan als één van de vele in-situ bodemsaneringsmethodieken die zij als marktleider in milieu-saneringen wereldwijd aanbiedt aan publieke en private opdrachtgevers.