ISCO staat voor in-situ chemische oxidatie. Met behulp van een nauw gezet netwerk van injectiefilters worden oxidatiemiddelen in het grondwater geïnjecteerd.

Met ons BISCO®concept worden de voordelen van in-situ chemische oxidatie (ISCO) en gestimuleerde aerobe en/of anaerobe biologische afbraak zoals IRZ® gecombineerd.

Bij toepassing van in-situ reactive zones (IRZ®) worden met behulp van injectiefilters elektronen, acceptoren en nutriënten in het verontreinigde grondwater ingebracht.

Bij in-situ metal precipitation (ISMP) worden in injectiefilters specifieke toeslagstoffen in het met zware metalen verontreinigde grondwater geïnjecteerd.

'Venting' betekent bodembeluchting. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van in de bodem natuurlijk voorkomende micro-organismen.

Met 'sparging' wordt de injectie van lucht in het verontreinigde grondwater bedoeld.

Twee- of Meer-Fasen-Extractie (TFE, MFE) is ook bekend als Vacuum Enhanced Recovery.

Om een verontreiniging te immobiliseren, wordt de bodem vermengd met toeslagstoffen.

Natural Attenuation maakt gebruik van de natuurlijke reinigingsprocessen in de ondergrond.

De elektrokinetische methodieken zijn gebaseerd op het principe van de elektrolyse.