Geen bodemprobleem is hetzelfde. Zeker als het om een verontreiniging gaat met ‘onbekende’ stoffen of als de beoogde saneringsaanpak technisch geavanceerd is. Een belangrijke eerste stap bij het verkennen van de saneringsmogelijkheid, is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Naast specifieke kennis vergt dit onderzoek ook geschikte onderzoeksruimte. In Situ Technieken beschikt over een laboratorium om onderzoek voor specifieke projecten of problemen uit te voeren.

Type onderzoek

De laboratoriumfaciliteit wordt gebruikt voor:

  • onderzoek naar de chemische afbreekbaarheid van vervuilende stoffen zoals tert-butyl alcohol (TBA), tetrahydrofuraan (THF) en perfluoroctaanonsulfonaat (PFOS);
  • haalbaarheidsstudies voor biologische en chemische in-situ saneringen;
  • testen van (nieuwe) additieven voor bodem- en grondwatersaneringen;
  • XRF analyses;
  • immobilisatie-, neerslag-, adsorptie- en uitloogtesten (kolom- en batchproeven);
  • monstervoorbereidingen;
  • monstersplitsingen zoals malen, zeven, drogen en filtreren;
  • eenvoudige analyses zoals het meten van pH, zuurstof, nitraat en fosfaat;
  • compatibiliteitsonderzoek van veiligheidsmiddelen, materialen en chemische stoffen.

Oplossingen op maat

Met deze faciliteit bieden we oplossingen op maat aan. Onze experts kunnen hier snel en accuraat innovatieve en creatieve concepten testen en ontwikkelen en zoeken naar de best practices. Door veel literatuur- en laboratoriumstudies is een databank opgebouwd met daarin de eigenschappen en de mogelijkheden van verschillende ‘nieuwe’ verontreinigingen.