Blauwalg - schoon zwemwater met waterstofperoxide

Blauwalg komt veel voor in stilstaand zoet water van vijvers of zwemplassen, maar ook in andere watersystemen. Bij warm weer kan blauwalg zich explosief vermenigvuldigen. Sommige soorten produceren giftige stoffen die schadelijk zijn voor mensen en dieren.

Behandeling met waterstofperoxide

Arcadis heeft samen met de Universiteit van Amsterdam een innovatieve manier bedacht om blauwalg te bestrijden. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat blauwalg veel gevoeliger is voor waterstofperoxide dan andere (niet giftige) algen. Door het water te behandelen met een zeer lage en ongevaarlijke concentratie waterstofperoxide, verdwijnt de blauwalg. Inmiddels voeren wij jaarlijks een aantal behandelingen uit en heeft de techniek zich bewezen.

Hoe werkt het?

Op een speciaal geconstrueerde boot is een stellage gebouwd. Deze is voorzien van slangen en buizen die tot op de bodem van de plas reiken. Zo wordt waterstofperoxide tot op de bodem aan het water toegevoegd voor een optimaal resultaat. De gebruikte concentratie is bijzonder laag, namelijk 10.000 maal kleiner dan de concentratie in de mondspoeling die bij de drogist te koop is. Door deze lage concentratie ondervindt alleen blauwalg een schadelijk effect van de waterstofperoxide, terwijl andere organismen (zoals vissen en watervlooien) geen hinder ondervinden. Waterstofperoxide breekt binnen een paar dagen af tot water en zuurstof, er blijft dus niets achter in het milieu. Ecologische monitoring heeft dat bevestigd. De Universiteit van Amsterdam verzorgt de wetenschappelijke onderbouwing.

Zwemmen weer toegestaan

Direct na de behandeling van het water daalt de concentratie blauwalg met 90 - 99 procent, zodat er weer veilig gezwommen kan worden. Deze methode kan uiteraard ook in andere waterplassen zoals stedelijke wateren, recreatieve havens of drinkwaterbassins worden toegepast.

Praktijkervaring

Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij inmiddels het blauwalgenprobleem aangepakt in de afgelopen jaren. Zo is voor het Waterschap Scheldestromen in 2012 een kreek van de schadelijke algen ontdaan. In 2009 en 2010 zijn hoge concentraties blauwalg in de 12 hectare grote recreatieplas Borgerswold (Veendam) aangepakt. Maar er zijn meer goede voorbeelden te noemen. In alle situaties was er een risico voor de volksgezondheid; in het geval van zwemplassen wordt dan frequent een zwemverbod ingesteld.

In opdracht van de gemeente Veendam en in nauwe samenwerking Waterschap Hunze en Aa’s is de innovatieve aanpak in 2009 voor het eerst succesvol getest in de recreatieplas Borgerswold. In de jaren daarna zijn een flink aantal behandelingen succesvol uitgevoerd, Arcadis en de Universiteit van Amsterdam werken hierin steeds nauw samen. Inmiddels is er vanuit het buitenland ook interesse in deze behandelmethode.