Het 14e internationale congres AquaConSoil richt zich op duurzaam gebruik en management van grond, sediment en water.
Het programma omvat thematische sessies, poster sessies, speciale sessies, expositie, technische bezoeken in de omgeving, trainingen en andere bijeenkomsten.

Abstracts / presentaties ARCADIS

ARCADIS nam deel met meerdere presentaties en posters over:

  • PFAS in Nederland, is het een probleem? De resultaten van het landelijke monitoringsprogramma op potentieel verdachte locaties – Tessa Pancras / PFAS expertisecentrum
  • Van een oneindige beheersing naar een eindige oplossing voor de verontreiniging op een voormalig gasfabrieksterrein, technische vooruitgang en duurzaamheid – Hans Slenders
  • ISCO haalbaarheid – richt je op wat belangrijk is bij de toepassing! – Geert Wijn
  • Chemische chroom(VI) reductie – hoe vind je de juiste reagentia? – Rudi Pelgrum / Geert Wijn
  • Duurzaam beheer van de bodem heeft voor iedereen een voordeel – Rachelle Verburg
  • Poster: Concawe/Nicole technisch rapport over PFAS – Tessa Pancras

Onze collega’s kijken terug op een succes congres. De gepresenteerde poster is bijgesloten.

Voor meer informatie, raden we de officiële website aan.