Het 14e internationale congres AquaConSoil richt zich op duurzaam gebruik en management van grond, sediment en water.
Het programma omvat thematische sessies, poster sessies, speciale sessies, expositie, technische bezoeken in de omgeving, trainingen en andere bijeenkomsten.

In Situ Technieken heeft de afgelopen maanden een saneringsinstallatie voor Arcadis Frankrijk gebouwd. De installatie is begin juni op een sterk verontreinigde locatie van een belangrijke klant in de omgeving van Lille ingezet voor een periode van meerdere jaren.

This 13th International AquaConSoil Conference will focus on sustainable use and management of soil, sediment and water resources.
The program will offer Thematic Lecture Sessions, Poster Sessions, Special Sessions, Exhibition, Technical Tours, Courses and other accompanying side events.

Schone grond in Schiedam, klaar voor herontwikkeling

Op een braakliggende plek in Schiedam, hoek Westmolenstraat/Elzenstraat, stond vroeger een chemische wasserij. De grond en het grondwater zijn sterk verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. De verontreiniging is tot 10 meter min maaiveld aangetroffen in hoge concentraties. Door de aanwezigheid van historische gebouwen is het op deze locatie onmogelijk de grond te ontgraven.